TELEMEDICIN

Et sikkert system med mange muligheder

Hvad er Telemedicin?

Telemedicin betyder i bred forstand brug af mobile enheder til at fremme sundheden.

 

Hvordan kan man bruge telemedicin?

Telemedicin sikrer, at patienter husker at følge anvisninger. Fx påminder en SMS patienten om at huske at tage sin medicin, at gennemføre sit daglige træningsprogram, eller at  booke en aftale. Samtidig har patienten mulighed for at registrere handlingen, sådan at systemet automatisk kan følge op på komplians. Hvis en patient for eksempel ikke har bekræftet at han har taget sin morgenmedicin, kan systemet sende en advarsel til en pårørende, som derefter kan gribe til handling.

 

I kan også bruge Telemedicin i forbindelse med rådgivning, information eller uddannelse af patienter eller sundhedspersonale. De mobile medier er velegnede til videomonitorering, fordi de altid er ved hånden. De mobile teknologier kan kombineres med brugerens pc, eller bruges som en selvstændig løsning. 

 

Fordele for patienten

 • Patienten får den optimale effekt af sin medicin, fordi:           
     1: Komplians optimeres                                                                    
     2: Patienten får støtte af sit netværk via det mobile medie
 • Patienten bliver bakket op i forhold til en række "bløde værdier" i forbindelse med sin sygdom/helbredelse. Det kan f.eks. være adfærdsbearbejdelse eller opbakning i de daglige gøremål. Disse parametre har vist sig at have stor betydning for en patients sygdoms- og behandlingsforløb

 

Fordele for sundhedspersonale og pårørende

 • Brugen af mobile teknologier giver bedre mulighed for at følge patienten og dennes adfærd
 • Netværket omkring patienten bliver aktivt understøttet
 • Det bliver lettere for alle parter at hjælpe patienten i rehabiliteringsfasen, hvor mange patienter ellers kan være overladt til sig selv

 

Fordele for virksomheden

 • Virksomheden får en bedre kontakt med det sundhedspersonale, som behandler patienterne
 • Virksomheden kan rådgive og pushe information ud til sundhedspersonalet eller patienten
 • Virksomheden kan fjernmonitorere og behandle patienter

 

Download/læs vores produktark

 

Har du spørgsmål?

Ring på telefon 7013 1370 eller og hør mere om vores løsninger, priser og erfaringer Telemedicin.