Informering og indkaldelse af medarbejdere


Med Beredskab kan du indkalde og kommunikere med forskellige målgrupper på tværs af afdelinger og funktionstyper. Når akutte behov opstår, indkalder beredskabssystemet ved brug af Interactive Voice Response-teknologi (IVR) mandskab fra en liste med medarbejdere.
Løsningen bruges af hospitaler, kommuner og skoler.
Bevar overblikket i kritiske situationer
Iværksæt din organisations beredskabsplan med et enkelt tryk på en knap i løsningens administrationssystem. Ved storm, oversvømmelser, brand eller andre større ulykker kan du via Beredskab sende information ud til dine ansatte, brugere og borgere.

  • Indkald personale ved katastrofealarm baseret på beredskabsplan
  • Indkald personale baseret på afdeling (IVR-udringning)
  • Indkald personale baseret på funktionstype (IVR-udringning)
  • Udsend vigtige informationer og meddelelser (SMS/IVR udringning)
Admin
Koordinering

Beredskab administrationssystem


Sygehusvæsnet har behov for at kunne indkalde forskelligt personaletyper i forskellige situationer. Beredskab indkalder denne arbejdskraft fra hospitalets telefonlister og stopper automatisk, når den rette mængde personer er samlet. Personer, der angiver en sen mødetid, sættes på stand by for eventuelt at blive indkaldt senere. Der opsættes en superbruger i systemet, som koordinerer kommunikationen mellem afdelingerne og medarbejderne. Superbrugeren kan fx oprette Hjertekirurgisk Afdeling og en funktionstype til en relevant læge, sygeplejersker eller medarbejder.

Varsling og information


Systemet varsler og indkalder ved sygdom eller større hændelser. Ved behov for løbende information kan en informationslinje være en del af beredskabet. Der indtales en besked, som de berørte eller befolkningen kan ringe til og aflytte. Generelt er der mulighed for stor fleksibilitet i anvendelsen af systemerne og lettilgængelig statistik over systemets gennemførte kald.

Information
Varsling

Kommunikation via SMS og IVR


Beredskab aktiveres, når der opstår behov for at udvide eller omstille plejekapaciteten. Ved SMS eller IVR-opringning gennemføres varsling ud fra ønske om geografi eller personlige karakteristika. Medarbejderen angiver sit svar, og systemet genererer en liste med det indkaldte personale. Medarbejderen angiver sin mødetid som det antal minutter, han eller hun befinder sig fra hospitalet.

  • Masseudsend beskeder til relevante målgrupper
  • Oversigt over tilgængelige medarbejdere
  • Indkald vikarer ved sygefravær
  • Fleksibel afblæsning af udringning