Smart Skole Indeklima

Temperaturen i et klasselokale stiger i løbet af en undervisningstime, og det er vigtigt at sikre, at temperaturen ikke bliver for høj.
For hver 1 grad temperaturen i klasseværelser sænkes under 25 grader, øges præstationen af koncentrationskrævende opgaver med 2% til 4%


Kilde: DTU http://orbit.dtu.dk/files/6383686/prod21325495269795.toftum-2.pdf

Klimac
Klimas
Smart Skole Indeklima CO2

CO2 er i sig selv ikke skadelig i de koncentrationer, som typisk opstår i rum, men koncentrationen er et godt mål for, om ventilationen er tilfredsstillende.

  • Reducér CO2 ved konstante målinger af indeklimaet. Når CO2 overstiger grænseværdierne, er det fornuftigt at lufte ud.
  • CO2 sensorer anvendes til måling af CO2 i forbindelse med indeklimamålinger i boliger, på skoler og arbejdspladser. ”Et helt almindeligt menneske udånder således ca. 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag og ved at forbruge ilt og afgive kuldioxid (CO2), og mange andre stoffer gennem ånde og sved, kan vi ikke undgå, at det også optræder i indeklimaet. I sidste ende kan det medføre ubehag i form af hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.”


Ifølge bygningsreglementet skal luftudskiftningen i et klasselokale ved hjælp af mekanisk ventilation være mindst 5 l/s pr. person og 0,35 l/s pr. m2 etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO2 ­indholdet i indeluften ikke overstiger 1.000 ppm.

 

Smart Skole Indeklima

 

Indeklimabegrebet anvendes i love og vejledninger til at stille krav til bygninger, Og det består af fire målbare elementer:

  • Temperatur
  • Luftkvalitet
  • Lys
  • Lyd

Indeklima har stor betydning for børns sundhed, trivsel og læring. Danske børn opholder sig 20 procent af deres vågne tid i skolen. Børn er mere udsatte og sårbare over for forureninger i indeluften. Det skyldes, at børn sammenlignet med voksne indånder mere luft per kilo legemsvægt, og at børn optager, omdanner og udskiller fremmedstoffer anderledes.

Børn med astma og allergi eller børn, der har eller netop har haft en luftvejs­ infektion, er særligt følsomme, da deres luftveje i forvejen er irriterede. De reagerer derfor ofte på dårligt indeklima med symptomer før andre børn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima

Smart Skole Indeklima

Lys og lyd har betydning for elevers indlæring og koncentration.
Belysningsstyrke måles i lux og skal passe til den type arbejde, der udføres.
For klasseværelser og faglokaler uden særlige krav ligger den på­krævede værdi på 300 lux og på 500 lux for tavlebelysning.
Støj har betydning for afkodningen af mundtlig information og videre bearbej­delse af denne, og børns opfattelse af tale svækkes mere end hos voksne ved udsættelse for støj.

Klimasensor